Tiểu học Đắc Sơn I Phổ Yên

Tiểu học Đắc Sơn I Phổ Yên

10 Điều Tâm Niệm

1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.

2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.

3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.

6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu.

8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.

9- Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí.

10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài

Lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.

Nên chấp thuận trở ngại thì thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại.

Ngày nay những người học đạo, trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh Pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc đáng hận biết bao.

____________________

Cuộc đời sắc sắc không không

Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau

Quẩn quanh cả nỗi Gay này

Đời người cũng chỉ phút giây Vô thường

____________________

Hình hài của mẹ của cha

Trí khôn đời dạy, đói no tự mình

Sang hèn trong kiếp nhân sinh

Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi

Không hơn hãy cố gắng bằng người

Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh

____________________

Có chí thì ham học

Bất chí thì ham chơi

Trí khôn tạo nên người

Đức nhân tìm ra bạn

Thành đạt nhờ đức dày

Làm nên nhờ có thầy

Đủ đầy nhờ có bạn

Gái ngoan nhờ đức hạnh

Trai mạnh nhờ lực cường

Tươi đẹp lắm người thương

Lực cường nhiều kẻ mạnh

Dễ thích nghi thì sống

Biết năng động thì nên

Đủ tài trí làm nên

Đủ sức bền thì thắng

Biết mình khi hoạn nan

Hiểu bạn lúc gian nguy

Nghèo hèn bởi tự ti

Ngu si vì tự phụ

Tài đức cao hơn phú

Hạnh phúc đủ hơn giàu

Sống trung tín bền lâu

Tình nghĩa sâu hạnh phúc

Đủ tài thì đỡ cực

Đủ sức thì đỡ nghèo

Dốt nát hay làm theo

Hiểu biết nhiều thì lợi

Hỏng việc thì hấp tấp

Va vấp bởi vội vàng

Cảnh giác với lời khen

Bình tâm nghe lời trách

Quá nghiêm thì ít bạn

Dễ dãi bạn khinh nhờn

Không hứa hão là khôn

Không tin xằng ít vạ

Làm ơn đừng mong trả

Được ơn nhớ đừng quên

Nhu nhược bị ép trèn

Quá cương thì bị gãy

Cái quý thì khó thấy

Dễ lấy thường của tồi

Của rẻ là của ôi

Dùng người tội sinh vạ

Đẹp lòng hơn tốt mã

Nền nã hơn kiêu kì

Thận trọng từng bước đi

Xét suy khi hành động

Hiểu biết nhiều dễ sống

Luôn chủ động dễ thành

Thận trọng trước lợi danh

Giữ mình đừng buông thả

Tránh xa phường trí trá

Tai vạ bởi nể nang

Tài giỏi chớ khoe khoang

Giàu sang đừng kênh kiệu

Học bao nhiêu vẫn thiếu

Học bao nhiêu chẳng thừa

Nhân đức nhờ bán mua

Được thua không nản trí

Đủ đức tài bớt lụy

Đủ dũng khí chẳng hàng

Có vợ đảm thì sang

Có bạn vàng thì quý

Đói nghèo vì bệnh sĩ

Quẫn trí dễ làm liều

Tỉnh táo với tình yêu

Biết điều khi yếu thế

Lo việc nhà chớ kể

Ân nghĩa chớ đếm đong

Người phúc lộc nhờ nguồn

Sống bất nghĩa tai ương

Sống bất lương tù ngục

Phải cầu xin là nhục

Phải khuất phục là hèn

Hay đố kị nhỏ nhen

Hay ép trèn độc ác

Lắm gian truân càng sáng

Nhiều hoạn nạn càng tinh

Với mình phải nghiêmminh

Với chúng sinh thân ái

Đang thắng phòng khi bại

Gặt hái phòng mất mùa

Thói quen thường khó chừa

Say sưa thường khó tỉnh

Sống ỉ lại ăn sẵn

Dễ bạc phân tán mình

Sống dựa dẫm ngu đần

Sống bất cần phá sản

Hay đua đòi hoạn nạn

Quá nể bạn tai ương

Gia đình trọng yêu thương

Sống nhịn nhường hỉ hả

Thiếu tình thương man trá

Gắn vàng đá cũng tan

Biết dạy dỗ con ngoan

Chịu bảo ban con giỏi

Tinh khôn nhờ học hỏi

Cứng cỏi nhờ luyện rèn

Sống vì nhau dễ bền

Sống vì tiền đổ vỡ

Rèn con từ mới nở

Khuyên vợ lúc mới về

Muốn hiểu cần lắng nghe

Khốn nạn quên mẹ cha

Tốt đẹp hãy bày ra

Xấu xa nên đậy lại

Có ích thì tồn tại

Có hại thì diệt vong

Nhiều tham vọng long đong

Lắm ước mong lận đận

Hay vội vàng hối hận

Quá cẩn thận lỗi thời

Biết được người là sáng

Hiểu được bạn là khôn

Khiêm tốn là tự tôn

Kiêu căng là tự sát

Hứa trước thì khó đạt

Hèn nhát thì khó thành

Thù hận bởi lợi danh

Tranh giành vì chức vị

Giàu sang hay đố kị

Tài trí sinh ghét ghen

Tham giàu thì cuồng điên

Tham quyền thì độc ác

Vì tiền thì dễ bạc

Vì tình nghĩa bền lâu

Người hiểu nói trọn câu

Người dốt tâu phách lối

Có quyền thì hám lợi

Có tội thường xum xoe

Khờ dại hay bị lừa

Nó bừa hay vạ miệng

Đa ngôn thì tai tiếng

Ngậm miệng dễ được tin

Hám lợi hay cầu xin

Hám quyền hay xu nịnh

Thật thà hay oan trái

Thẳng thắn hay bị hại

Thông thái hay bị ngờ

Chiều con quá con hư

Tiền của dư con hỏng

Giàu mạnh thường thao túng

Nghèo vụng dễ theo đuôi

Người tài giỏi khó chơi

Kẻ trây lười khó bảo

Thành tâm thì đắc đạo

Mạnh bạo việc dễ thành

Quân tử thì trọng danh

Tiểu nhân thì trọng lợi

Bất tài hay đòi hỏi

Lộc lõi khó khiêm nhường

Tình nghĩa thường khó quên

Nợ nhân duyên khó trả

Khó thuần phục kẻ sĩ

Khó phòng bị tướng tài

Biết chấp nhận thảnh thơi

Hay hận đời đau khổ

Của quý thì khó giữ

Con cầu tự khó nuôi

Nhà dư của hiếm hoi

Nhà lắm người bạc cạn

Khó gần người quá sạch

Vắng khách tại quá nghèo

Dễ nổi danh kị hiền

Dễ kiếm tiền khó giữ

Kiếp người là duyên nợ

Lành vỡ lẽ thường tình

Bại thành từ lực trí

Thời gian đừng uổng phí

Biết suy nghĩ sâu xa.

(Sưu tầm)

____________________

Lê la lếch thếch giữa trần ai

Hải thị lâm sơn tập luyện tài

Châu báu thanh tâm lo đại chúng

Nhận rõ mệnh trời ứng thiên tài

Chutoàn năng lực bình cơ dụng

Việt Nam Hồng Lạc khởi thiên tài

Công hoàn sắc ký do trời đất

Ty huyện thành đô học đủ bài

Bình dân yên nước cao hoàn phẩm

Sanh tử luân trầm chằng tại ai

Có không như gió thân không bận

Được mất thể mây ta chẳng nài

Hay dở tùy do tâm ái chúng

Không nên quên thế đủ uy oai

Chú nguyện gởi trao ý giúp đời

Bảy ba chi cùng bởi do trời

Trao gánh bình sanh an bá chúng

Lê chân vạn cảnh vẫn an ngơi

Hải thị lâm sơn tân hộ đạo

Châu thiên giám chứng giúp hương thời

Năm qua tháng lại duyên trời định

Dần dậu tùy do đức độ thôi…

____________________

TÂY LẦU (THIÊN CẦM SƠN)

Tầm thiên tầm tháng phải tầm đâu

Tầm ở tâm ta chẳng vương sầu

Thiên cẩm núi linh Tây lầu cảnh

Anh em họp mặt giữa đêm thâu

Cất bút gởi nhau tình chúng

Gởi lòng mong tiếp đạt thanh cao

Con đường hoan lộ thênh thang mở

Chân chất vì người hưởng phúc lâu

Đất trời bốn biển loạn cuồng ồi

Đế mạch đại long đã chuyển nơi

Namviệt anh thư cũng dũng liệt

Ba miền hội tụ hội cơ trời

Năm châu lạnh nóng bao thiên họa

Khí thần  nhân sự rối tơi bời

Bình khó trùng muôn ai gỡ khỏi

Bà đào sóng dậy ViệtNamthôi

Chân thật chính tâm vương đế mở

Bắc TrungNamđồng nhất ứng cơ thời

Hà phải ngẫu nhiên đến Nguyệt Linh

Cùng không vui bước đáo Sơn đình

Hưởng lễ cấm sơn tây lầu ngự

Anh em suôt sáng luận tâm tình

Kẻ chốn Phật môn trao chính đạo

Người tầm chân nhất giữ trọn mình

Sự thế nay mai khôn dễ bước

Một mặt Thiên tòa Thập Nhị Kính

Chưa hiểu rồi mai sẽ hiểu thông

Một sừng thú dữ phá xiềng gông

Nước lửa trào tuôn năm châu thảm

Binh căn trùng điệp lệ tuôn ròng

Bạc chất thành non tay bụi căm

Vàng chồng thể núi phút  tan không

Chân chất hy sinh lo vạn loại

Đế Đạo ViệtNamgiống tiên rồng

Mong sao mong sao tuổi ấu trùng

Lạc Hồng nhân sự đấng anh hùng

Chí lớn lo dân tâm ái chúng

ViệtNamcon cháu ý đồng không

Đế Đạo há như kinh Đạo Đế

Vì đời vì chúng đợi chờ mong

Đứng bỏ tuổi thơ Hồng Lạc quốc

Vì sinh dân Việt xứng tiên rồng

Cũng lắm anh thư đứa kiệt cùng

Lắm thầy sư giỏi hiểu cơ chung

Tâm vọng nếu danh cùng quyền vị

Nên sự cao thâm hóa cụt cùng

Đất bẩn người chơm nên Thánh Địa

Đất linh người tục đất thành hung

Gởi em minh chánh tâm vì chúng

Nước nhờ thế tựa hiệp hòa chung

Ba miền chồng chất nhiều nhiều lắm

Biết nhắc an hem Đại Sư Tùng

Tại thân tề gia Bình Thế khổ

Cùng hiệp châu nhân Việt Nam mở hội chung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.