Month: June 2016

19 luật cơ bản dành cho text | Thùy Uyên

19 luật cơ bản dành cho textCó lẽ các bạn đã từng đọc bài viết này đâu đó trên mạng, nhưng Thùy Uyên cũng xin nói rằng mình không hề copy bài này ở bất cứ đâu mang về blog. Thực ra, nội dung này là do một người Thầy của Uyên soạn ra để giảng dạy cho học trò, và khi người nào đó mang post lên mạng thì được một số trang web và forum mang về site của mình. Sau khi truyền bá thì không hiểu vì một lý do nào đó mà một số chỗ đã không còn được đúng như ý của Thầy dạy ban đầu nữa.

19 luật cơ bản dành cho text | Thùy Uyên

19 luật cơ bản dành cho textCó lẽ các bạn đã từng đọc bài viết này đâu đó trên mạng, nhưng Thùy Uyên cũng xin nói rằng mình không hề copy bài này ở bất cứ đâu mang về blog. Thực ra, nội dung này là do một người Thầy của Uyên soạn ra để giảng dạy cho học trò, và khi người nào đó mang post lên mạng thì được một số trang web và forum mang về site của mình. Sau khi truyền bá thì không hiểu vì một lý do nào đó mà một số chỗ đã không còn được đúng như ý của Thầy dạy ban đầu nữa.

20 quy tắc thiết kế không nên phá vỡ

20 Quy tắc thiết kế không nên phá vỡCũng giống như bất kỳ một ngành nghề nào khác luôn thường đi kèm theo những kỷ luật, những quy tắc, thì với Thiết kế Đồ họa cũng vậy, bạn cũng sẽ có một số quy tắc mà không bao giờ nên phá vỡ nó. Để trở thành một graphic designer chuyên nghiệp, bạn nên nhớ nằm lòng những quy tắc cơ bản này để tránh phạm phải nó trong những thiết kế của mình.

20 quy tắc thiết kế không nên phá vỡ

20 Quy tắc thiết kế không nên phá vỡCũng giống như bất kỳ một ngành nghề nào khác luôn thường đi kèm theo những kỷ luật, những quy tắc, thì với Thiết kế Đồ họa cũng vậy, bạn cũng sẽ có một số quy tắc mà không bao giờ nên phá vỡ nó. Để trở thành một graphic designer chuyên nghiệp, bạn nên nhớ nằm lòng những quy tắc cơ bản này để tránh phạm phải nó trong những thiết kế của mình.