Hướng dẫn tạo đơn ảo shopee

Chuẩn bị tài nguyên

 • Chuẩn bị tài khoản đã Xác minh SĐT bạn có thể mua sim về vào tạo hoặc bên mình có bán giá (5k/ tài khoản đã xác minh)
 • Chuận bị tầm 10 sim điện thoại và chuyên hương cuộc gọi và một số để nghe máy
 • Quen với Shipper quanh khu vực nhận hàng đề họ sau khi nhận cục hàng đó mang lại shop bạn luôn bạn khỏi đi nhận
 • Chuẩn bị một điên thoại riêng hoặc một máy tính riêng chỉ để đặt hàng, tuyệt đối không đựơc dùng chung với điên thoại hoặc máy tính để quản lý Shop
 • Khuyến khich sử dụng điện thoại để đặt và đổi IP bằng 3G hoặc 4G. Mỗi lần tắt mở 3G là ra một IP mới
 • Tạo trước một sô đánh giá mẫu cho sản phảm lưu vào file Word hoặc Excel

Các bước đặt hàng

 • Xóa tất cả dữ liệu liên quan đến Shopee. Nếu đặt trên APP thì xóa APP cài lại,nếu đặt trê web thì xóa lịch sử web đi
 • Đôi IP băng cách bật tăt mở 3G (Quan trọng)
 • Lấy một tài khoản và đặt hàng
 • Lưu tài khoản đó và File Excel, [Tài khoản,Mã đơn hàng.Ngày đặt hàng]. Phải lưu lại trong Excel để khi nhận hàng biêt được tài khoản nào đã đặt đơn đó
 • Đặt xong đợi cho Ship giao hàng tới và rà soát lại trọng file excel, đăng nhâp tài khoản đặt và đánh giá kèm theo hình ảnh càng tốt

Các Lưu ý khi đặt hàng (phải đọc)

 • Các tài khoản đăt hàng phải xoay tua, tuyệt đối không dùng 1 tài khoản đặt nhiêu đơn môt ngày, lưu danh sách tài khoản vào file Excel tài khoản nào đặt rồi thì qua tài khoản khác
 • Số điện thoại nhận hàng phải khác nhau
 • Hãy chon từ 5-10 sản phẩm chiến lược trong shop đem ra đặt hàng, và xoay tua các sản phẩm (ngày hôm nay đặt 2 đơn sp này, ngay hôm kia đặt 2 đơn sản phẩm khác)
 • Địa chỉ nhận hàng càng cách xa nhau càng tốt, không nên để địa chỉ nhận hàng 1 chỗ
 • Phải đổi IP khi đặt hàng

Đặt hàng và đánh giá là một công việc vất vả và đòi hỏi sư kiên trì và quyết tầm, nhưng tác dụng nó không hề bé. Bạn hãy thử đặt 1 tuần (một ngày 5-10 đơn) và áp dụng chính xác các bước minh nêu trêm, đơn sẽ về với buông làng thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.