Author: root

Hướng dẫn tạo đơn ảo shopee

Chuẩn bị tài nguyên Chuẩn bị tài khoản đã Xác minh SĐT bạn có thể mua sim về vào tạo hoặc bên mình có bán giá (5k/ tài khoản đã xác minh) Chuận bị tầm 10 sim điện thoại và chuyên hương cuộc gọi và một số để nghe máy Quen với Shipper quanh khu […]